Železniční stavby

Oprava kolejí a výhybek v areálu PSO DPOV Přerov

Investor: DPOV, a.s., finanční objem 2,3 mil. Kč

2015