Železniční stavby

Oprava tramvajové trati na ul. 28.října v úseku ul. Na jízdárně-ul. Vítkovická

Investor: Eurovia CS a.s. Praha, finanční objem 1,1 mil. Kč

2013