Železniční stavby

Rekonstrukce přej. konstrukce v km 15,390 a v km 15,955 trati Šumperk-Sobotín včetně odvodnění

Investor: Svazek obcí údolí Desné Rapotín, finanční objem 3,5 mil. Kč

2013