Železniční stavby

Rekonstrukce Žst. Hanušovice

nástupiště, ŽB rampy
Investor: EUROVIA CS, a.s., finanční objem 5,6 mil. Kč

2016