Železniční stavby

Údržbové práce Železnice Desná

Popis reference
Investor: SFDI, finanční objem 21,5 mil. Kč

2014