Železniční stavby

Rekonstrukce žel.svršku a spodku v km 10,537-10,837 trati Petrov n/D – Kouty n/D

Investor: Svazek obcí údolí Desné Rapotín, finanční objem 3,6 mil. Kč

2013