Železniční stavby

Údržba kolejí a odstraňování závad v obvodu VTM1 Žst. Šumperk

Investor: TOMI – REMONT a.s., finanční objem 4,6 mil. Kč

2016