Železniční stavby

Rekonstrukce nástupiště a osvětlení v žst. Sobotín

Popis reference
Investor: Svazek obcí údolí Desné, finanční objem 4,9 mil. Kč

2014