Povodně na železnici

Údolí říčky Desné, kudy vede železnice, bylo odpradávna postihováno povodněmi. Již v roce 1903 byla část rozestavěné trati zničena v období mezi 9. až 11. červencem, tedy téměř na den přesně s povodní, která následovala o 94 let později.

Povodeň roku 1921

Další velkou povodní, která způsobila ohromné škody, také na nádraží v Koutech, byla povodeň začátkem června 1921. Tehdy se v důsledku intenzivních dešťů sesunula obrovská masa lesní půdy (v rozsahu16 hektarů) a zahradila koryto Hučivé Desné. Tím se vytvořila jakási umělá nádrž, která se posléze protrhla a obrovské množství vody se řítilo dolů, údolím Annína a přes koutecké nádraží dál. Povodeň způsobila nesmírné škody, včetně ztráty života čtyř lidí.

Povodeň roku 1997

Poslední velkou povodní, jež je ještě v naší paměti, byla povodeň z roku 1997. Tato povodeň způsobila ve dnech 6. až 7. července velké škody na majetku obyvatel i podnikatelů v povodí Desné, od Koutů až po Šumperk a dále v povodí řeky Moravy po celé Moravě. Pro provoz na železniční trati Šumperk – Kouty nad Desnou to mělo katastrofální následky. Vlastní trať byla na několika místech zničena, rozmetána ( Rejhotice, Loučná nad Desnou – Kociánov, Filipová, Rapotín), byly zbořeny železniční mosty v Rejhoticích, Rapotíně, Šumperku, atd.

Obnovení provozu na trati po povodni

Vzhledem k tomu, že stavební část trati v úseku Sobotín – Petrov nad Desnou – Šumperk nebyla příliš poničena (až na most přes Desnou před vjezdem do stanice Šumperk), po opadnutí velké vody vznikly ihned úvahy o zprovoznění této části železniční trati s tím, že vložená výhybka ze souběžné trati na Uničov, by mohla nahradit zničený most.

Provizorní zprovoznění dopravy na trati zamítnuto

Bohužel, i přes velkou snahu a ochotu místních zaměstnanců Českých drah a podnikatelů na této části trati, nechtělo tehdejší ministerstvo dopravy (v čele s ministrem Martinem Římanem) dát svolení alespoň k provizornímu zprovoznění dopravy. S tím se nechtěli smířit jednotliví občané ani aktivistické skupiny, ale naráželi na četné legislativní překážky. Teprve po vzniku Svazku obcí údolí Desné v závěru roku 1997 se podařilo dovést úvahy o obnovení provozu ke konkrétním činům.

Vznik Svazku obcí údolí Desné

A tak již na jaře následujícího roku (1998) začala oprava části trati. Obnova byla svěřena firmě Stavební obnova železnic a.s. (bývalé železniční vojsko), jež měla se stavebními úpravami tratí značné zkušenosti. Již 30. dubna 1998 projel po části trati „Železnice Desné“ první slavnostní parní vlak, aby pak následující den (1.května 1998) mohla být obnovena v úseku Šumperk – Petrov nad Desnou – Sobotín pravidelná doprava. Zpočátku se jezdilo pouze kyvadlově a až k 1. změně jízdního řádu dne 19.7.1998 byl prozatímní jízdní řád změněn na definitivní. V tomto jízdním řádu jezdilo mezi Šumperkem a Sobotínem 16 párů osobních vlaků. Rozběhla se i nákladní doprava – 1 nákladní vlak denně do Sobotína tam a zpět.

Obnovení dopravy na celé zrakontruované trati

Po zprovoznění první části se na druhé větvi poškozené trati (Petrov nad Desnou – Kouty nad Desnou) začalo taky intenzivně pracovat a tak již 1. prosince téhož roku byla obnovena pravidelná doprava do Velkých Losin. Na zbylé, poničené, části trati v úseku Velké Losiny – Kouty nad Desnou jezdily zatím pořád autobusy. Tento úsek se podařilo zprovoznit až na jaře 1999, kdy počínaje dnem 30. května byl zahájen provoz na celé, rekonstruované trati.

Historie snad dostatečně prokázala, že tato lokální dráha má své právo na existenci v drsném jesenickém podhůří a že železnice vždy povstala k životu jako bájný pták Fénix z popela.

Přečtěte si více o Železnici Desná

Historie Železniční trati

Stručná historie plastické mapy Jeseníků

Fotogalerie

 

Pokud máte jakékoliv dotazy, kontaktujte nás.