Plastická mapa Jeseníků

Říjen 2008

Tato plastická mapa Jeseníků byla zhotovena pravděpodobně kolem roku 1893 (jak tomu svědčí podpisy pravděpodobných tvůrců na konstrukčních výztuhách, ale i fragmenty dobového tisku „Bauernfreund“ z 30. září 1891).

V roce 1955 ji překreslil, tzn. že zaměnil německé názvy místopisu okolí na mapě za české názvy a pravděpodobně zakreslil i turistické stezky místní malíř – umělec pan Škaroupka.

Po povodni v roce 1997 byla poškozená trať opravena a od nového vlastníka – Svazku obcí údolí Desné trať Šumperk – Kouty nad Desnou a Petrov nad Desnou – Sobotín dostala název „Železnice Desná“.

Sart rekonstruuje plastickou mapu

Pod patronací nového provozovatele dráhy Železnice Desná firmy SART – stavby a rekonstrukce a.s. se sídlem v Šumperku byla plastická mapa v srpnu až září 2008 rekonstruována.

Rekonstrukci provedl dlouholetý zaměstnanec na této trati pan Ladislav Havlíček, místní rodák. V rámci rekonstrukce byly oživeny barvy. Turistické stezky, včetně názvů, byly obnoveny dle stavu z roku 1955.

Dokumenty z konce 19. století

Pro dokreslení doby, ve které byla tato mapa rekonstruována, jsou v zatavené složce přiloženy jak dochované zbytky původních novin, tak i tiskoviny z dnešní doby.

Našim potomkům přejeme, aby odkaz našich předků, kteří vybudovali tuto nádhernou a potřebnou trať, mohli dále rozvíjet ke spokojenosti našich spoluobčanů.

V Petrově nad Desnou, dne 3.10.2008.

Havlíček Ladislav,

realizace projektu „Rekonstrukce plastické mapy“

Přečtěte si více o Železnici Desná

Povodně na železnici

Historie železniční trati

Fotogalerie

 

Pokud máte jakékoliv dotazy, kontaktujte nás.