Železniční stavby

Optimalizace trati v km 11,950-12,420 TÚ Petrov nad Desnou-Kouty nad Desnou

Investor: Svazek obcí údolí Desné, finanční objem 3,6 mil. Kč

2011