Železniční stavby

Oprava přejezdu v km 1,165 v koleji č. 2S trati Přerov – Dluhonice

Investor: ČD a.s., finanční objem 1,1 mil. Kč

2006