Železniční stavby

Rekonstrukce přejezdu v km 0,307 železniční trati Petrov nad Desnou – Kouty nad Desnou

Investor: Svazek obcí údolí Desné, finanční objem 5,0 mil. Kč

2007