Železniční stavby

Rekonstrukce přejezdu v km 13,150 železniční trati Petrov nad Desnou – Kouty nad Desnou

Investor: Svazek obcí údolí Desné, finanční objem 6,4 mil. Kč

2007