Železniční stavby

Výstavba přejezdového signalizačního zařízení světelného v km 16,591 trati Prostějov – Chornice

Investor: MoSeV Olomouc s.r.o., finanční objem 2,1 mil. Kč

2008