Železniční stavby

Elektrizace trati Zábřeh – Šumperk

SO 31-17-02 – t.ú. Bludov – Šumperk, přejezd km 46,603
SO 31-17-03 – t.ú. Bludov – Šumperk, přejezd km 46,338
SO 31-17-04 – t.ú. Bludov – Šumperk, přejezd km 45,676
t.ú. Šumperk – Postřelmov – Trhání kolejových polí
Investor: Skanska DS a.s., finanční objem 4,6 mil. Kč

2008