Železniční stavby

Rekonstrukce mostu v km 11,056 traťového úseku Petrov nad Desnou – Kouty nad Desnou

Investor: Svazek obcí údolí Desné, finanční objem 4,3 mil. Kč

2008