Železniční stavby

Rekonstrukce výhybek č. 1, 2, 3 v žst. Petrov nad Desnou

Investor: Svazek obcí údolí Desné, finanční objem 5,3 mil. Kč

2009