Železniční stavby

Rekonstrukce přejezdu v km 19,649 trati Šumperk – Sobotín

Investor: Svazek obcí údolí Desné, finanční objem 2,0 mil. Kč

2009