Železniční stavby

Úprava zářezu a zřízení odvodnění v km 0,660 – 0,938 TÚ Petrov nad Desnou-Velké Losiny

Investor: Svazek obcí údolí Desné, finanční objem 3,2 mil. Kč

2009