Železniční stavby

Souvislá výměna kolejnic v km 0,660-0,925 trati Petrov nad Desnou-Kouty nad Desnou

Investor: Svazek obcí údolí Desné, finanční objem 2,1 mil. Kč

2009