Železniční stavby

Zřízení odvodnění v km 11,980-12,150 a úprava žel. spodku, včetně odvodnění přejezdu v km 11,975

Investor: Svazek obcí údolí Desné, finanční objem 2,2 mil. Kč

2009