Železniční stavby

Rekonstrukce žel. zastávky Hrubá Voda-Smilov a žst. Hrubá Voda

Investor: SŽDC s.o., finanční objem 7,8 mil. Kč

2009