Železniční stavby

Výstavba žst. Silůvky

Investor: Sežev-reko a.s., finanční objem 13,0 mil. Kč

2010