Železniční stavby

Zřízení PZS přejezdů v km 1,420 a v km 1,588 TÚ Petrov nad Desnou – Kouty nad Desnou

Investor: Svazek obcí údolí Desné, finanční objem 10,7 mil. Kč

2010