Železniční stavby

Rekonstrukce výhybek č. 5 a 8 v žst. Petrov nad Desnou

Investor: Svazek obcí údolí Desné, finanční objem 2,9 mil. Kč

2010