Železniční stavby

Rekonstrukce přejezdu v km 14,258 trati Šumperk – Sobotín

Investor: Svazek obcí údolí Desné, finanční objem 2,1 mil. Kč

2010