Železniční stavby

Těžká montážní hala pro ČMŽO Přerov

Investor: PSK a.s. Zlín, finanční objem 2,5 mil. Kč

2011