Dopravní stavby

Dodávka a montáž svodidel a zábradlí na vybraných komunikacích

Montáž zábradlí, svodidla a zábradelního svodidla
Investor: SSOK, finanční objem 1,5 mil. Kč

2011