Dopravní stavby

Opěrná zeď Bělkovické údolí

přezdění a spárování opěrné kamenné zdi
Investor: SSOK, finanční objem 0,4 mil. Kč

2011