Dopravní stavby

Cyklostezka na opuštěném tělese dráhy Zábřeh – Hoštejn

cyklostezka s AB krytem, mostní desky se zábradlím na mostech
Investor: Město Zábřeh, finanční objem 10,4 mil. Kč

2011