Dopravní stavby

Obnova MK „U Norkárky“, Česká Ves

kompletní obnova místní komunikace po povodni
Investor: Obec Česká Ves, finanční objem 3,2 mil. Kč

2011