Dopravní stavby

Oprava opěrné zdi na silnici III/36914, Šumperk

oprava kamenné zdi
Investor: SSOK, finanční objem 0,6 mil. Kč

2011