Dopravní stavby

Dostavba cestmistrovství Vikýřovice – zpevnění ploch

Investor: SÚS Šumperk (dodávka pro STRABAG a.s.), finanční objem 0,9 mil. Kč

2000