Dopravní stavby

Výstavba opěrné zdi v km 250,951-251,117 trati Ústí nad Orlicí – Česká Třebová

ŽB opěrná zeď
Investor: ČD (dodávka pro IDS Olomouc), finanční objem 0,9 mil. Kč

2002