Dopravní stavby

Malá okružní křižovatka sil.I/46 a III/4426 a MK ve Šternberku

přestavba stávající průsečné křižovatky
Investor: ŘSD, finanční objem 5,5 mil. Kč

2004