Dopravní stavby

Rekonstrukce místní komunikace „Nové Domky“

odvodnění, nový AB kryt
Investor: Obec Rapotín, finanční objem 1,5 mil. Kč

2009