Dopravní stavby

Stabilizace silnice III/44429 Šternberk – Hvězdné údolí

sanace svahu tělesa komunikace
Investor: SSOK, finanční objem 0,9 mil. Kč

2009