Dopravní stavby

Obnova místních komunikací Za Řekou ev.č. 1.04c a 1.32c

oprava opěrné zdi a komunikace
Investor: Česká Ves, finanční objem 3,8 mil. Kč

2010