Železniční stavby

Rekonstrukce přejezdu v km 0,938 TÚ Petrov nad Desnou – Kouty nad Desnou

Investor: Svazek obcí údolí Desné, finanční objem 2,0 mil. Kč

2011