Železniční stavby

Rekonstrukce přejezdu v km 13,880 TÚ Šumperk – Petrov nad Desnou

Investor: Svazek obcí údolí Desné, finanční objem 1,7 mil. Kč

2012