Železniční stavby

Provozování dráhy „ŽELEZNICE DESNÁ“

TÚ Šumperk – Petrov n.D.- Kouty n.D., Petrov n.D.- Sobotín
náklady na provozování dráhy hradí provozovatel z prostředků získaných za pronájem dopravní cesty

2005

Majitel dráhy: Svazek obcí údolí Desné
Provozovatel dráhy: SART- stavby a rekonstrukce a.s.
Provozovatel osobní drážní dopravy: CONNEX Morava a.s.
Provozovatel nákladní drážní dopravy: ČD a.s.