Železniční stavby

Obnova výhybek v žst. Šumperk

Investor: ČD SDC Olomouc, finanční objem 17,0 mil. Kč

2001