Železniční stavby

Obnova výhybek a přípojů na vlečce Pars Nova a.s.

Investor: PARS Šumperk, finanční objem 3,9 mil. Kč

2004