Železniční stavby

Oprava přejezdů v obvodu SDC Olomouc

Dluhonice km 1,164 ; Jindřichov km 11,128 ; Medlov km 17,915
Investor: SDC Olomouc, finanční objem 3,5 mil. Kč

2005