Železniční stavby

Rekonstrukce přejezdu v km 7,730 železniční trati Petrov nad Desnou – Kouty nad Desnou

Investor: Svazek obcí údolí Desné, finanční objem 4,1 mil. Kč

2006