Železniční stavby

Rekonstrukce výhybky č.9 v žst.Petrov nad Desnou

Investor: Svazek obcí údolí Desné, finanční objem 1,9 mil. Kč

2012