Železniční stavby

Rekonstrukce přejezdu v km 11,570 železniční trati Petrov nad Desnou – Kouty nad Desnou

Investor: Svazek obcí údolí Desné, finanční objem 5,5 mil. Kč

2008