Železniční stavby

Elektrizace trati Zábřeh – Šumperk t.ú. Bludov – Zábřeh (přejezdy)

Investor: SSŽ a.s., finanční objem 8,8 mil. Kč

2009