Dopravní stavby

Úprava veřejného prostranství před kulturním zařízením v Bušíně

rekonstrukce parkovací plochy a příslušenství zastávky, nové dětské hřiště
Investor: Obec Bušín, finanční objem 1,5 mil. Kč

2012